REUMA

COVID2022-01-14T16:01:09+01:00

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor een honderdtal verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Hierbij kan je denken aan spieren, gewrichten, pezen en botten. Het bewegingsapparaat zorgt er eigenlijk voor dat je je kunt bewegen. Bij sommige reumatische aandoeningen zijn ook organen betrokken.

Hieronder vindt je een korte opsomming van een paar relatief bekende soorten reuma:

  • Artrose

  • Jicht

  • Osteoporose

  • Auto-immuunziekten/ontstekingsreuma

  • Weke delen-reuma

Adviezen en behandeling

Tijdens het consult bij de handtherapeut krijgt u informatie over reuma, en wordt uw hulpvraag in kaart gebracht zodat de therapeut u echt gericht en persoonlijk advies kan geven. Daarnaast is het mogelijk om een op maat gemaakte spalk te laten maken om het aangedane gewricht wat rust te geven of te beschermen tegen stoten. Ook zal de therapeut gerichte oefeningen geven indien dit wenselijk is in uw situatie.

Reuma en handtherapie | Foto: pixable.nl

Adviezen en behandeling

U kunt direct met ons contact opnemen, u heeft daarvoor geen verwijzing nodig. Wij zijn te bereiken op 06 13071443 of via de mail info@samenergo.nl.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur handtherapie en/of ergotherapie per kalenderjaar. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken als u hier nog niet doorheen bent.

Het spalkmateriaal wordt enkel vergoed door de zorgverzekering indien u een verwijzing van een specialist heeft. Als u die niet heeft zullen de kosten van de spalk bij u in rekening gebracht worden indien u hiervan gebruik wilt maken. Voor de spalken geven wij echter wel de service dat mocht deze aangepast moeten worden, dat hier geen extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Wist u…:

  • Iedereen reuma kan krijgen, op elke leeftijd. Er zijn dus ook kinderen met een vorm van reuma.

  • 1 op de 9 mensen in Nederland een vorm van reuma heeft.

  • Bij de meeste vormen van reuma de klachten goed te behandelen zijn. Maar reuma zelf nog niet te genezen is.

AFSPRAAK AANVRAGEN

Belasting / belastbaarheid na corona

In de praktijk zien we dat vermoeidheid de meest genoemde klacht is. Vaak is er geen goede balans tussen de belasting (wat iemand doet op een dag) en de belastbaarheid (wat iemand aan kan). Op het moment dat je meer doet dan je aankan, is er sprake van overbelasting.

Hierdoor ontstaat vaak een patroon van piek-dalbelasting: op het moment dat je je goed voelt, ga je veel doen. Als dat teveel is geweest, kan je de dag erna weer meer klachten ervaren of zelfs een terugval. Dit patroon stagneert het herstel.

Wat kan een ergotherapeut betekenen?
Als ergotherapeuten werken wij veel samen met fysiotherapeuten om met de cliënt te werken aan herstel. Fysiotherapie richt zich op het vergroten van de belastbaarheid en ergotherapie richt zich de belasting. Een ergotherapeut kan je helpen een goede balans te krijgen in je energieverdeling over de dag. Wij helpen je om meer inzicht te krijgen in dagelijkse activiteiten, een goede dagstructuur aan te houden en te adviseren in een goede opbouw van activiteiten. Ook helpt een ergotherapeut je te leren omgaan met prikkelverwerking, leren plannen en aanleren van compensatiestrategieën. Tevens kan een ergotherapeut begeleiden bij werkhervatting.

Inmiddels bereiken de eerste cliënten met COVID-19 de eerste lijn. De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties voor het dagelijks handelen. Uit onderzoek is gebleken dat interprofessionele samenwerking voor de behandeling van COVID-19 patiënten essentieel is voor een optimaal herstel, ieder vanuit zijn eigen expertise. Daarom werken wij vanuit intensief samen met andere disciplines zoals de fysiotherapeuten. Hieronder leest u op welke gebieden wij de COVID-19 cliënten kunnen ondersteunen in hun herstel.

Longproblematiek en vermoeidheid Een deel van de COVID-19 cliënten zal blijvende longschade overhouden. Ergotherapie traint een adequate ademhalingstechniek bij de uitvoer van belastende dagelijkse activiteiten en adviseert over ademhalingsondersteunende houdingen. Ook het optimaliseren van een balans tussen belasting-belastbaarheid is onderdeel van de behandeling. Mobiliteit kan bevorderd worden door inzet van ondersteunende hulpmiddelen of voorzieningen.

Cognitie Cliënten kunnen cognitieve problemen zoals bijvoorbeeld verminderde aandacht of geheugen, ervaren ten gevolge van COVID-19 waarbij de ernst varieert. Milde cognitieve zijn weinig zichtbaar en worden daardoor vaak onderschat terwijl ze we de kwaliteit van leven, dagelijks handelen en de mogelijkheid om terug te keren naar werk, beïnvloeden. De ergotherapeut brengt cognitieve mogelijkheden en beperkingen in kaart en leert de cliënt de mogelijkheden bewust in te zetten bij complexe handelingen, zonodig met toepassing van compensatiestrategieën.

Handfunctie IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness. Krachtsverlies in de handen kan de zelfredzaamheid belemmeren. De ergotherapeut traint de handfunctie binnen (opbouw van) dagelijkse activiteiten en functietraining. Zo nodig adviseren wij ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het handelen.

Werkhervatting Er kan een discrepantie zijn tussen de belastingeisen die het werk vraagt en de belastbaarheid van de cliënt. Uitvoeren van arbeid is belangrijk voor de financiële zekerheid van een cliënt, maar ook voor zelfwaardering, sociale binding en zingeving. Ergotherapeutische adviezen laten het werk aansluiten aan de belastbaarheid van de cliënt. Bijvoorbeeld door de taken gedoseerd op te bouwen of aan te passen. Daarnaast informeren wij de cliënt over wet- en regelgeving en ondersteunen wij bij de communicatie richting betrokken instanties als het UWV.

Mantelzorgers Ook voor hen kan de periode dat hun naaste ziek is geweest, een erg onzekere en stressvolle ervaring zijn. JIPA Ergotherapie ondersteunt hen door voorlichting te geven over COVID-19/PICS(-F) en herstelverwachting. Maar ook advies en training van vaardigheden voor de verzorging en begeleiding van de cliënt is van belang. Tot slot stimuleren en begeleiden we de mantelzorger in het behoud van balans tussen belasting en belastbaarheid, behoud van eigen activiteiten en voldoende ontspanning.

Mocht u vragen hebben over de ergotherapeutische behandeling na COVID-19, neem dan gerust contact met ons op.

NIEUWS

Ga naar de bovenkant