SAMENWERKING

Voor een optimale zorg heeft Samen, Praktijk voor Ergotherapie samenwerkingen opgebouwd met verschillende (para)medische netwerken, organisaties en specialisten in de regio. Hierdoor zijn er korte lijnen en behoren gecombineerde behandelingen tot de mogelijkheden!

Marente samenwerking met Samen Praktijk voor Ergotherapie regio bollenstreek
De inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Van thuiszorg tot verpleeghuiszorg en van revalidatie tot ondersteuning bij dementie. Marente is gastvrij en ondersteunt haar cliënten en mantelzorgers door de inzet van vrijwilligers en zorgprofessionals.
Boot en Broersen samenwerking Samen Praktijk voor Ergotherapie
De Boot en Broersen fysiotherapie pluspraktijk werkt graag samen met gespecialiseerde collega’s actief aan uw herstel. Om kwalitatief hoge zorg te bieden vinden zij het noodzakelijk dat hun therapeuten zich op masterniveau ontwikkelen en in een bepaald vakgebied zij u bij staan met revalidatie.
Het parkinsonNet netwerk is een netwerk van verschillende disciplines, waarmee een patiënt met Parkinson te maken kan krijgen.
Het parkinsonNet netwerk is een netwerk van verschillende disciplines, waarmee een patiënt met Parkinson te maken kan krijgen (logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en de neuroloog). Er wordt binnen het netwerk gestreefd naar optimale afstemming en het opbouwen van zoveel mogelijk kennis en ervaring.
Vegro hét Expertisecentrum voor Hulpmiddelen.
Vegro hét Expertisecentrum voor Hulpmiddelen. Met een landelijke dekking aan winkels en uitleenpunten, een webwinkel en meerdere distributiecentra voor de uitleen, verkoop en verhuur van verpleegartikelen en hulpmiddelen. We stellen klanttevredenheid voorop en hebben een regionale invulling van de organisatie. Zo staat de klant altijd centraal bij Vegro.
Wijksamenwerkingsverband Lisse
Bij het Wijksamenwerkingsverband Lisse wordt door verschillende zorgprofessionals dagelijks hard gewerkt aan een gezond en vitaal Lisse. In dit wijksamenwerkingsverband (WSV) verlenen allerlei zorg- en hulpverleners de nodige zorg en welzijn in een georganiseerde vorm direct aan u als cliënt in uw eigen wijk.
Transmuralis samenwerking Samen Praktijk voor Ergotherapie
Transmuralis, netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening in de regio verbeteren. De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt van het netwerk palliatieve zorg.
Ergotherapie Nederland samenwerking Samen Praktijk voor Ergotherapie
Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen. Samen met onze leden behouden en verbeteren we de kwaliteit van ergotherapie.
Neuronet samenwerking Samen Praktijk voor Ergotherapie
Neuronet – Zuid-Holland Noord is een netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die patiënten behandelen met niet aangeboren hersenletsel binnen de regio Zuid-Holland Noord. Doel van dit netwerk is om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntenpopulatie te verbeteren en te borgen.
Samen praktijk voor ergotherapie heeft een samenwerking met Ergotherapeuten Zuid-Holland Noord
Ergotherapeuten Zuid-Holland Noord is een netwerk waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en waar afstemming t.a.v. kwaliteit van zorg plaatsvindt. Bij dit netwerk zijn diverse vrijgevestigde ergotherapiepraktijken aangesloten. EZHN wil bereiken dat de regionale positie van de ergotherapeuten in de eerste lijn wordt versterkt en een duidelijk aanspreekpunt vormen voor alle cliënten, zorgverleners, samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraars.
MS Zorg Nederland Samen Praktijk voor Ergotherapie
MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten.