HET TEAM

Irene Verdouw, Pauline Bootsman en Monica Piepers, bezoeken u graag in uw eigen woonomgeving om te kunnen observeren en te praten met u, uw familie en uw mantelzorgers over de praktische uitdagingen in het dagelijks leven.

MONICA PIEPERS
MONICA PIEPERSErgotherapeut
Ik vind het belangrijk om zowel de cliënt als naasten te ondersteunen en onze krachten te bundelen. Samen bereiken we meer dan alleen. Samen kijken waar de mogelijkheden liggen en deze inzetten. Met als doel naar tevredenheid dagelijkse activiteiten uit kunnen voeren in de eigen omgeving.

Telefoon: 06 18 68 58 83

IRENE VERDOUW
IRENE VERDOUWErgotherapeut
Ik houd ervan samen te zoeken naar mogelijkheden en kijken naar wat nog wel kan. Met wellicht een hulpmiddel of aanpassing. Zorgen dat iemand kan doen wat het leven kleur geeft.
Voor de ene persoon is dat koken. Voor de ander de zekerheid thuis te kunnen blijven wonen.

Mede-eigenaar van Samen Praktijk voor Ergotherapie.

Telefoon: 06 23 40 58 26

PAULINE BOOTSMAN
PAULINE BOOTSMANErgotherapeut
Ik wil mensen en hun omgeving meer inzicht geven in de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Mensen zelf de regie laten behouden en zelfmanagement stimuleren vind ik belangrijk. Samen in een hecht team. Bel WhatsApp of mail mij vrijblijvend voor een oriënterende afspraak.

Mede-eigenaar van Samen Praktijk voor Ergotherapie.

Telefoon: 06 23 99 02 81

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

De medewerkers van Samen, praktijk voor ergotherapie kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en krijgen daarvoor onderstaande digitale KP-stickers tot hun beschikking.

Kwaliteitsregister Paramedici logo

KWALITEITS
GEREGISTREERD

tot 18-06-2026

M.B.E. Piepers

Kwaliteitsregister Paramedici logo

KWALITEITS
GEREGISTREERD

tot 31-10-2027

I. Verdouw

Kwaliteitsregister Paramedici logo

KWALITEITS
GEREGISTREERD

tot 13-10-2026

P. Bootsman