NeuroNet Zuid-Holland Noord

Wist u dat Samen Praktijk voor Ergotherapie aangesloten is bij Neuronet. Een stichting met als doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de eerste lijn.

Neuronet is een netwerk van 1e lijns paramedici, gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met niet aangeboren hersenletsel.
In de regio Zuid-Holland Noord wordt door organisaties en professionals samengewerkt met als uitgangspunt dat de patiënt met een niet-aangeboren hersenletsel in iedere fase de meest passende zorg en revalidatie krijgt. Concrete samenwerkingsafspraken helpen om samen goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Irene Verdouw is voorzitter van de NeuroNet Zuid-Holland Noord stuurgroep.

NeuroNet Zuid-Holland Noord verbindt 1e lijns paramedici

Transmuralis is hét samenwerkingsverband van meer dan 30 zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. De zorgorganisaties variëren van ziekenhuizen tot verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiezorg, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg.

Transmuralis bevordert in opdracht van onze deelnemers de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en stelt daarbij de behoefte van de zorgvrager (en zijn naasten) centraal. Door samen te werken en door het ontwikkelen en borgen van gezamenlijke afspraken zorgen wij ervoor dat zorgvragers en zorgverleners minder knelpunten in de (transmurale) zorg in de regio ervaren. Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere zorgverleners.

Wat is ergotherapie?

Voor veel mensen is het goed functioneren van het lichaam vanzelfsprekend. Dagelijkse handelingen zoals koken, aankleden, stofzuigen en lopen gaan automatisch en ze denken er niet eens bij na.
Voor mensen met ouderdomsklachten of een beperking, is dit anders. U heeft ontdekt hoe ingewikkeld een simpele handeling kan zijn, nu uw lichaam niet automatisch meewerkt.
Een ergotherapeut kan u helpen met deze beperkingen om te gaan en zo zelfstandig en optimaal mogelijk te blijven functioneren.
Ergotherapie helpt om:
  • Zelfstandig en optimaal functioneren
  • Simpele handeling optimaliseren
  • Praktische, creatieve en innovatieve oplossingen

Maak nu een afspraak

Heeft u ervaring met eenzelfde probleem en u bent op zoek naar een goede oplossing? Bel, WhatsApp of mail ons vrijblijvend voor een afspraak.