Dat verschilt per hulpmiddel. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraar of door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij zoeken dit graag voor u uit.