Neurorevalidatie in de eerste lijn

Irene Verdouw heeft afgelopen maand de cursus: “Neurorevalidatie in de eerste lijn” gevolgd. Onder neurorevalidatie verstaan we alle (para)medische en psychosociale behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De patiënt met hersenbeschadiging (CVA, trauma) komt na ziekenhuis of revalidatie weer thuis, en probeert zijn of haar leven (werk, gezin, hobby etc.) weer op te pakken. De ervaring leert dat dan vaak problemen opduiken. Tijdens de cursusdagen zijn verklaringen voor deze problemen gegeven. Uiteenlopende methoden van interventie die in de eerste lijn kunnen worden ingezet, worden gepresenteerd.
Tijdens deze cursus (bij de stichting ITON) heeft zij praktische handvatten gekregen om uiteenlopende methoden en interventie in de eerste lijn toe te passen. Met deze nieuw verworven kennis van Irene kan Samen Praktijk voor Ergotherapie een hogere kwaliteit van zorg leveren bij deze specifieke doelgroep…
Neurologie
Is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog. (Wikipedia)

De stichting ITON

ITON maakt de kennis uit de neurowetenschappen toepasbaar

De stichting ITON (Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen) biedt toegankelijke scholing op het gebied van diagnostiek en therapie ten behoeve van neurorevalidatie, chronische pijn en het leren van motorische vaardigheden. Dit is interessant voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleging en verzorging, artsen, maatschappelijk werkers en andere disciplines.

ITON maakt de kennis uit de neurowetenschappen toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Dit doen ze in een prettige interactieve leeromgeving waarin jouw praktijkervaring een belangrijke rol speelt.

Maak nu een afspraak

Heeft u ervaring met eenzelfde probleem en u bent op zoek naar een goede oplossing? Bel, WhatsApp of mail ons vrijblijvend voor een afspraak.