Neurorevalidatie in de eerste lijn

2019-03-18T11:55:48+02:00

Irene Verdouw heeft de cursus: "Neurorevalidatie in de eerste lijn" gevolgd. Onder neurorevalidatie verstaan we alle (para)medische en psychosociale behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).