Aanmelding & afspraken

 • Samen, praktijk voor ergotherapie is direct toegankelijk, dit houdt in dat u direct contact op kunt nemen met de praktijk zonder verwijsbrief van de huisarts of andere specialist. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels directe toegankelijkheid te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch of via de mail. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt € 45,- bij u zelf in rekening gebracht. Wanneer u een behandeling heeft afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.

Vergoeding

 • Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basis verzekering.
 • De behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
 • De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien uw eigen risico nog niet is gebruikt.
 • Indien u door de 10 behandeluren heen bent worden de volgende kosten berekend:
  • Behandeling per kwartier € 18,20
  • Toeslag voor een huisbezoek € 30,45

Behandeling

 • De ergotherapeut is verplicht, als er geen verwijzing is van een huisarts of specialist, eerst een korte screening uit te voeren. Uw huisarts wordt altijd geïnformeerd over het resultaat van deze screening.

Privacy

 • De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn altijd vertrouwelijk. De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling. Soms is het zinvol in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig. Door ondertekening van het algemene voorwaarden formulier gaat u hiermee akkoord.

Complimenten, tips en klachten

Samen, Praktijk voor Ergotherapie doet er alles aan om u te verzekeren van de beste kwaliteit. Per 1 januari 2019 zijn wij vanuit de zorgverzekering verplicht om een korte cliënt tevredenheid onderzoek af te nemen. Wij vragen u of u hier (vrijblijvend) aan deel zou willen nemen. 
Als u een klacht heeft dan kunt u onderstaande procedure volgen:

 • Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw ergotherapeut, dan heeft het de voorkeur de klacht allereerst met de behandelend ergotherapeut te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen via het algemene mailadres van de praktijk.
 • Mocht er op deze manier geen oplossing worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtenregeling voor Paramedici in de Eerstelijns Zorg: Secretariaat van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn Postbus 1161, 3800 BD  Amersfoort – Telefoon 033 421 61 89
Samen, Praktijk voor Ergotherapie – Maart 2021